بررسی چالش های شرکت های پخش در ایران

شهریور 5, 1401

قیمت تمام شده در شرکت های پخش

جلسه سوم
شهریور 1, 1401

واکاوی مسائل شرکت های پخش در ایران

واکاوی مسائل شرکت های پخش در ایران در هشت جلسه در پلتفرم کلاب هاوس واکاوی مسائل شرکتهای پخش در ایران💥جلسه اول : مشکلات پرسنلی تیم ویزیت […]
مرداد 25, 1401

مشکلات نیروی انسانی فروش

جلسه اول مشکلات نیروی انسانی فروش نظام توزیع از مهمترین ابزار حاکمیت برای برقراری عدالت در جامعه است و از آنجایی که این نظام به طور […]
مرداد 24, 1401

مسائل مالیاتی و قیمت تمام شده

بررسی چالش های شرکت های پخش در ایران مسائل مالیاتی و قیمت تمام شده در پلتفرم کلاب هاوس زمان چهارشنبه 2 شهریور 1401 ساعت 20 الی […]