صفحه اصلی>>>خدمات مدیریتی>>>ارزش گذاری بنگاه های اقتصادی

ارزش گذاری بنگاه های اقتصادی

ارزش‌گذاری یک بنگاه اقتصادی که در یک جمله تخمین ارزش ذاتی تعریف می‌شود، فرآیندی پیچیده است و به‌طورکلی می‌توان آن را ترکیبی از علم و هنر دانست که لازم است گروهی متخصص این فرآیند را انجام دهد.

همه ما دوست داریم یا در مواقعی حتی مجبور هستیم ارزش دارایی‌های خود را بدانیم. ارزش گذاری یا تعیین ارزش دارایی‌ ها فرایندی است که طبق آن ارزش مالی یک دارایی اعم از شرکت یا کسب و کار، املاک و مستغلات، ماشین‌آلات و تجهیزات، سهام محاسبه می‌شود. اصولا ارزش گذاری زمانی انجام می‌شود که قرار است یک شرکت یا یک دارایی خرید و فروش، بیمه یا مصادره ویا سرمایه گذاری مجدد گردد.

برای ارزشگذاری دارایی‌ها باید پتانسیل کسب درآمد، هزینه‌ی صرف شده، ارزش بازار و موارد مشابه دیگر مربوط به آن دارایی را بررسی کرد. ارزش گذاری شرکت‌ها نیز معمولاً بر اساس معیارهایی مانند پتانسیل رشد و گسترش، مدت زمان فعالیت، توانمندی تیم مدیریت، میزان درآمد فعلی و آتی و … انجام می‌شود.

پرسش های شما

به طور معمول هر بنگاه اقتصادی می تواند می تواند در بازه های زمانی ارزش گذاری گردد

اما اغلب اوقات یک مجموعه اقتصادی در زمان فروش یا واگذاری، جذب سرمایه گذار، تقسیم بنگاه و یا ادغام ارزش گذاری می گردد

ارزش گذاری سهام شرکت‌ها یکی از مهمترین مباحث تحلیل بنیادی است ﻛﻪ با هدف تخمین ارزش ذاتی یک دارایی انجام می‌شود. مدل های ارزش گذاری سهام شرکت‌ها نیز بسیار متنوع اند. ارزش گذاری معمولا بر اساس مقایسه یک دارایی با دارایی‌های مشابه یا بر اساس ارزش فعلی متغیرهایی که بازده دارایی به آن‌ها وابسته است، انجام می‌شود.

در حالت کلی رویکردهای ارزش گذاری بنگاه های اقتصادی به دو دسته تقسیم می‌شوند: ارزش گذاری نسبی (روش ضرایب قیمت) و ارزش گذاری بر اساس ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی (روش ارزش فعلی).

تیم ارزش‌گذاری شرکت اسوه مجموعه ای از کارشناسان مالی، مالیاتی، اقتصاد، بازاریابی و صنایع هستند که با تجربه فراوان و دانش کافی اقدام به ارزش گذاری بنگاه اقتصادی شما می نمایند.شرکت پس از دریافت تقاضا وبررسی اولیه، عقدقرارداد افشا و قراردادانجام پروژه اقدام به تکمیل فرم ها و جمع اوری داده ها نموده و …

ارزش‌گذاری بر اساس خالص ارزش روز دارایی‌ها  (NAV)

ارزش‌گذاری بر اساس مدل تنزیل جریانات نقدی

ارزش‌گذاری بر اساس مدل ارزش‌گذاری نسبی

هرچند سقاعده خاصی برای تعیین مدت معین وجود نداردکه مثلاً بتوان گفت هر سه سال یکبار، اینکار بنابرنیاز انجام می شودمثلاً جذب سرمایه گذار یا فروش همه یا بخشی از بنگاه اقتصادی.

اما باتوجه به هزینه بر بودن آن می توان ارزش گذاری را منوط به تحولی دانست که تاثیر بسزایی در توسعه شرکت یا بنگاه اقتصادی داشته باشد.ال یکبار می بایست بنگاه اقتصادی را ارزش گذاری کرد؟