صفحه اصلی>>>درباره اسوه

درباره اسوه

شرکت اسوه در سال ۱۳۷۶ بر اساس روند سریع کسب و کارها و نیاز به اتخاذ سریع تصمیمات مدیریت ایجاد شده است. آنچه ما را در زمره بزرگترین شرکت‌های خدمات مالی و سیستم‌های مالی قرار داده، استفاده از کارشناسان حوزه مالی، بازار سرمایه و فن‌آوری اطلاعات می‌باشد. روزآمدی، خدمات یکپارچه و مسؤلیت‌پذیری سه اصل ادامه کار اسوه بوده است.

بیش از 25 سال تجربه

  • خدمات تخصصی مالی90%
  • خدمات تضمینی مالیاتی70%
  • مشاوره مدیریت و سرمایه گذاری85%
  • ارزش گذاری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی70%

  ما خدمات خود را ضمانت میکنیم

  در شرایط اقتصادی کنونی بدون بهره مندی از مشاورین حرفه ای پیروزی در بازار غیر ممکن است

  خدمات مالی

  مشاوره سرمایه گذاری

  مشاوره و خدمات مالیاتی